Sociala
sreda, 10. januar 2024

Študentska organizacija Univerze na Primorskem je v letu 2023 zagotovila psihološko pomoč in podporo študentom!

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) se že zelo dolgo časa zavedamo, da so med študenti prisotne psihološke in druge stiske, ki so lahko posledica različnih dejavnikov. Ko smo pred časom pomagali socialno ogroženim študentom, smo bili neposredno v stiku z njihovimi težavami in se odločili, da jim želimo ponuditi rešitev ter zagotoviti psihološko pomoč in podporo. Za ŠOUP je izredno pomembno, da sodelujemo z organizacijo, ki tovrstno pomoč nudi na primeren način. 

Ponosni in zadovoljni smo, da nam je uspelo v letu 2023 vzpostaviti sodelovanje s Svetovalnim centrom Istre. Svetovalni center Istre študentkam in študentom, skupaj s pomočjo ŠOUP-a, zagotavlja temeljito in strokovno obravnavo psiholoških in drugih stisk študentk in študentov Univerze na Primorskem. Skrb za študentke in študente Univerze na Primorskem je absolutna prioriteta ŠOUP in prav zato smo želeli študentom zagotoviti tudi tovrstno obliko pomoči. 

Študentska organizacija Univerze na Primorskem aktivno deluje na več različnih področjih, ki so pomembna za študentke in študente in področje sociale ter zagotavljanja pomoči študentom v različnih oblikah je prav gotovo eno temeljnih področji, na katerem želimo aktivno delovati tudi v letu 2024. 

S Svetovalnim centrom Istre smo sklenili dogovor, s pomočjo katerega sofinanciramo določeno število terapij za študente Univerze na Primorskem. V letu 2023 je ŠOUP sofinanciral terapije okoli 40 študentom, sodelovanje s Svetovalnim centrom Istre pa ocenjujemo kot izredno uspešno, saj so pomoč prejeli vsi študenti, ki so se obrnili na Svetovalni center Istre. 

Kljub temu, da na ŠOUP že nekaj let poteka projekt Varuh študentovih pravic, ki zagotavlja informacije s področja visokošolske zakonodaje in študentskih pravic, smo po temeljitem poznavanju stisk na terenu ugotovili, da študenti nujno potrebujejo tudi psihološko pomoč in podporo. Menimo, da je bila vzpostavitev sodelovanja s Svetovalnim centrom Istre nujno potrebna, saj je psiholoških stisk med študenti vsak dan več. Verjamemo, da bomo tudi v letošnjem letu pomagali veliko študentom. 

Nekaj besed o sodelovanju in trenutni problematiki je študentom namenila tudi sekretarka za socialno in študentsko problematiko Helena Francuz. 

»Zavedati se moramo, da mladi, študenti še posebej, živimo v izredno neprijaznih časih, saj se soočamo z visokimi življenjskimi stroški, skritimi stroški študija in tudi bivanjskimi problemi. Vse to lahko negativno vpliva na študente in posledično pride tudi do socialnih stisk, ki vodijo v psihološke stiske. To so izredno resne težave, ki jih morajo vsi deležniki ustrezno nasloviti. Na ŠOUP smo se potrudili, da smo s pomočjo sodelovanja s Svetovalnim centrom Istre, pomoč ponudili tistim, ki so jo nujno potrebovali. Želela bi povedati, da stiska ni nič sramotnega ter povabiti vse, ki se soočajo s psihološkimi težavami, da se obrnejo na ŠOUP ali Svetovalni center Istre, kjer bodo strokovnjaki poskušali, skupaj z njimi, razrešiti njihove težave.« - Helena Francuz, sekretarka za socialno in študentsko problematiko 

"Stisk študentov smo se izjemno dobro zavedali in takoj, ko smo bili z njimi neposredno seznanjeni preko izvajanja naših projektov, smo ukrepali. Veseli me, da so študentje prejeli pomoč Svetovalnega centra Istre, ki jo je omogočilo prav sodelovanje s ŠOUP. Verjamem, da bomo uspešno sodelovali tudi v letošnjem letu in z našim sodelovanjem ponudili psihološko podporo ter pomoč mnogim študentom." - Alen Mujkić, predsednik ŠOUP

Zanimivo /povezane novice