Cover fotke

Vse o prehrani

AKTUALNO

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024


Podaljšanje pravice do SŠP za študijsko leto 2023/2024

Študentom za prihajajoče študijsko leto ne bo potreben osebni obisk na točki SŠP, temveč bodo pravico podaljšali preko aplikacije SŠP ali spletne strani www.studentska-prehrana.si s potrditvijo, da želijo tudi v prihajajočem letu koristiti pravico do SŠP.

To storijo lahko na dva načina:

  • V aplikaciji v osebnem profilu označijo “Dovoli podaljšanje“
  • V svojem osebnem profilu na spletni strani www.studentska-prehrana.si označijo “Dovoli podaljšanje“

V svoj osebni profil vstopite TUKAJ.

Za študente, ki se prvič vpisujejo v sistem SŠP je še vedno potreben osebni obisk na točki SŠP.

Mobilna aplikacija je dosegljiva tukaj: 
 -
IOS
 -
Google Play

Kaj je subvencionirana študentska prehrana (SŠP)?

Subvencionirana študentska prehrana je način podpore, ki ga daje država študentom. S subvencijo država subvencionira del obroka v restavracijah, ki imajo pogodbo za subvencionirano prehrano in tako študentom omogoča vsaj en topel obrok in 2 dcl vode ali brezalkoholne pijače brez doplačila, za vsak delovni dan v mesecu. Število subvencij, ki jih lahko prejmeš je torej omejeno na število delovnih dni v mesecu.

Kje najdem vse ponudnike študentske prehrane na enem mestu?

Vse informacije o ponudnikih, menijih, obratovalnem času lokalov in kontaktih najdete pod zavihkom IMENIK LOKALOV na spletni strani www.studentska-prehrana.si

Število subvencij na mesec za študijsko leto 2023/2024

OKTOBER 202321
NOVEMBER 202321
DECEMBER 202319
JANUAR 202421
FEBRUAR 202420
MAREC 202421
APRIL 202421
MAJ 202421
JUNIJ 202419
JULIJ 202423
AVGUST 202421
SEPTEMBER 202421

Kdo je upravičen do subvencionirane študentske prehrane?

  • Do subvencije ste opravičeni vsi študentje, ki se izobražujete na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Subvencijo lahko koristite redni in izredni študentje, absolventi ter absolventi podiplomskega študija (če niste zaposleni ali iskalci zaposlitve).
  • Do subvencije so upravičeni tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjevalnih programov v RS opravljate študijske obveznosti in vam univerza ali visokošolski zavod s potrdilom dodeli tak status.
  • Študentje, ki ste mamice ali očki, imate pravico do desetih (10) dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. Ta pravica se šteje za vsakega otroka, uveljavlja pa jo lahko samo eden od staršev.
  • Deset dodatnih subvencij imate tudi študenti s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne prizadetosti ter otroci padlih v vojni za Slovenijo z statusom študenta.

Kako se določi razlika v ceni do polnega obroka?

Ko se gostinec prijavi na razpis navede polno ceno za obrok. Od te cene se odšteje državna subvencija (trenutno 3,86 eur), ki je za vsak obrok enaka, tako dobimo ceno razlike med polno vrednostjo obroka in subvencijo.

Kaj ti pripada za študentsko kosilo?

Vsakemu študentu pripada glavna jed + 2 hoda (en obvezen hod je solata, drugi hod pa sadje). Ob obroku ti pripada še 2 dcl vode, izjema pri 2dcl vode pa je dostava na dom. Vsak ponudnik je dolžan tedensko vnesti ponudbo za študentska kosila na spletno stran v skladu z oddano razpisno dokumentacijo, s katero je bil izbran na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za kosila ne sme zaračunavati doplačil! Študent lahko izbira med ponudbo, ki je na voljo za študente in mora biti objavljena na vidnem mestu v restavraciji in ne med ponudbo a la cart, z možnostjo doplačila.

Kaj potrebuješ ob naročilu obroka?

Ko hrano naročiš moraš prijaznemu natakarju ali natakarici povedati, da boš koristil subvencijo, ko pa napoči trenutek plačila, moraš predložiti osebni dokument s sliko ali študentsko izkaznico s sliko, poklicat s telefonom 1808 ali 080 1808 in položiti telefon na terminal ter plačati razliko do polne vrednosti kosila (v gotovini ali z bančno kartico).

Če subvencijo ne porabiš v predpisanem času?

Subvencije, ki jih ne porabiš v tekočem mesecu, se ti prenesejo v naslednji mesec in veljajo  še dva meseca. Če jih v tem času ne porabiš se ti izbrišejo. Vsak mesec pa pridobiš subvencije za tekoči mesec.


Zaporedni koraki za študenta za uveljavljanje subvencije

- Prvi vpis

1. Spletna prijava (www.studentska-prehrana.si)

2. Potrdilo prijave pri referentu in registracija identifikacijskega sredstva (mobilni telefon, brezkontaktna kartica ali aplikacija)

3. Aktivacija in pregled stanja na spletnem portalu

- Podaljšanje

Vsi študenti, ki ste že vpisani v bazo, morate na začetku študijskega leta svoj status podaljšati preko aplikacije SŠP ali spletne strani www.studentska-prehrana.si s potrditvijo, da želite tudi v prihajajočem letu koristiti pravico do SŠP.

To storite lahko na dva načina:

  • V aplikaciji v osebnem profilu označijo “Dovoli podaljšanje“
  • V svojem osebnem profilu na spletni strani www.studentska-prehrana.si označite “Dovoli podaljšanje“

V svoj osebni profil vstopite TUKAJ .

Redni in izredni študenti

Študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument. Ob tem študent podpiše izjavo, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.

Študentje s posebnimi potrebami zaradi težke oz. težje funkcionalne prizadetosti

Študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument, ter potrdilo o težki oz. težji funkcionalni prizadetosti. Ob tem študent podpiše izjavo, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.

Študenti starši

Kopijo rojstnega lista otroka, študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument. Ob tem študent podpiše izjavo, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.

Koriščenje subvencionirane študentske prehrane

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med njima pa morajo preteči vsaj štiri ure. Koriščenje subvencij je možno od 7. do 22. ure. Za identifikacijo pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane lahko študent uporablja  telefon, brezkontaktno čip kartico ali aplikacijo. 

Brezkontaktna čip kartica

Za pridobitev brezkontaktne čip kartice se čaka do 5 delovnih dni in je plačljiva (15 eur), kar pomeni, da se moraš v roku 5 dni (najbolje peti dan) od vpisa v sistem subvencionirane študentske prehrane, osebno zglasiti na točki SŠP, kjer boš prevzel čip kartico. Brezkontaktno čip kartico za identifikacijo prevzameš osebno na tisti točki SŠP, kjer si se registriral v sistem oziroma po dogovoru. Ko kartico prevzameš, lahko koristiš subvencionirano študentsko prehrano, ki ti kot študentu pripada.

Kje uredim vse potrebno?

Za področje Primorske lahko vpis urediš na točkah SŠP ŠOUP, ob predložitvi potrdila o šolanju, veljavnega za tekoče študijsko obdobje in osebnega dokumenta ali študentske izkaznice, prav tako potrjene za tekoče študijsko obdobje ali osebnega dokumenta.