Izobraževanje

Varuh študentovih pravic

Pomoč varuha je namenjena vsem študentom Univerze na Primorskem.

Dobrodoslica 2018

Varuh študentovih pravic je zadolžen za študente, ki tekom študija naletijo na različne težave. Zakonodaja se v Sloveniji spreminja hitro in sprememb je veliko, mnoge so za študente izjemno pomembne. Vse te spremembe vplivajo na študij in prav je, da imate na voljo predstavnika, pri katerem se lahko pozanimate o kakršnikoli težavi. 

Namen projekta je usmeritev študentov in priskrba ustreznih informacij ter napotkov za ustrezno reševanje študijskih problematik.  Znotraj projekta se bomo osredotočili na naslednja področja študentskih problematik: študijski proces, pravice in obveznosti študentov v izobraževalnem procesu, postopki vložitve pritožb na sklep komisije, pogoji za napredovanje v višji letnik, obveznosti, ki so definirane v učnih načrtih predmetov, postopke za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, tutorski sistem na univerzi, postopki preverjanja znanja, disciplinska odgovornost študentov, štipendijski sklad Univerze na Primorskem.

Kakršnokoli vprašanje povezano s študijem lahko pošljete na elektronski poštni naslov studentski.varuh@soup.si. Trenutno funkcijo varuhinje študentovih pravic opravlja študentka fakultete za Turistične študije Jana Dimitrović, ki bo v najkrajšem možnem času odgovorila na vsa vaša vprašanja.